Napoli 2-Juventus 1 (1986/87) Parte I
Parte II
Parte III
Napoli-Roma 1989/90
Napoli-Juventus Supercopa Italiana 1990
Juventus Napoli 1-1 1985/86
Milan-Torino 1969/70